jueves, 6 de abril de 2017

Un recordatorio de las becas que convoca la Fundación Amancio Ortega para estudiar 1º de Bach en USA y Canada
BECAS FUNDACION AMANCIO ORTEGA

lunes, 3 de abril de 2017

ABAU

Xúntase a Resolución conxunta do 21 de febreiro de 2017, da Secretaría Xeral de Universidades e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para a realización, dentro do curso 2016/17, da avaliación de bacharelato para o acceso á universidade (ABAU) para o curso 2017/18

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/20170327_avaliacion_bacharelato.pdf